LLUITEM CONTRA LA PRECARIETAT

Un compromís tossut en revertir la precarietat

En el PDI hi ha moltes realitats laborals, algunes més precàries que d’altres. A la CGT tenim molt clar que, per sobre de l’elevada fragmentació dels tipus de contractes i situacions, la precarietat del PDI ens afecta a totes i a tots, independentment de la nostra situació particular. Considerem necessari avançar cap una supressió de les diferències entre el PDI i cap a una única situació laboral. Mentre això no sigui possible, seguirem mantenint el nostre compromís constant i reiterat en la lluita per revertir, fins fer-la desaparèixer, la precarietat dins del PDI de la UAB i, en general, del món de la recerca.

Les mesures que proposem les expliquem detalladament al nostre programa (https://cgtuab.files.wordpress.com/2019/06/cgtuab-posicions-i-propostes-2019.pdf). En gran mesura les hem treballat conjuntament amb els diferents col·lectius de PDI afectats. Seguint els enllaços presentem els aspectes concrets ordenats temàticament.