FEMINISME I ASSETJAMENT

Som un sindicat feminista

 • Combatem el patriarcat en totes les seves formes.
 • Denunciem tota estructura que faciliti condicions per a la continuïtat de jerarquies que prevalguin als homes sobre les dones en qualsevol entorn del PDI o del PAS.
 • Lluitem per erradicar qualsevol forma d’assetjament sexual o de demèrit cap a les dones.
 • Demanem que els òrgans de decisió, als grups de recerca, als departaments i instituts, a les facultats i al equip de govern de la nostra universitat tendeixin cap a la paritat entre dones i homes.
 • Reclamem equiparar el reconeixement de la maternitat als estàndards europeus (18 mesos per la Comissió Europea en lloc de 6 mesos a la UAB i MINECO), facilitan a les dones l´accès a places amb contractació indefinida de PAS o de PDI.
 • Proposem que s´estableixin criteris de discriminació positiva cap a les dones, amb quotes de gènere als contractes indefinits al PAS i al PDI, per revertir la sobrerepresentació masculina al llocs de treball amb millors condicions laborals. 
 • I, per descomptat, ens alineem amb el moviment feminista en el qüestionament de les condicions que puguin fer possible que en la UAB es reactivi qualsevol tipus de masclisme o de reacció patriarcal.

Sobre l´assetjament laboral i sexual

 • En qualsevol categoria laboral a la plantilla de la UAB, del PAS o del PDI, ens podem trobar amb situacions d’assetjament laboral (mobbing). Diverses companyes i companys estan patint un deteriorament de les seves condicions a la feina, amb clares repercussions psicosocials.
 • Habitualment el mobbing es produeix en condicions de relacions jeràrquiques i d’exercici de poder sobre persones. Malauradament les condicions laborals han empitjorat de manera creixent amb la precarització, però que també afecta a qualsevol persona sotmesa a abusos d´autoritat, sigui quina sigui la seva relació contractual.
 • Les encara evidents asimetries laborals en contextos de docència i de recerca mantenen unes condicions que possibiliten l’existència de relacions on poden aparèixer diverses formes d’assetjament, sigui laboral o sexual.
 • I, encara que la seva publicitat és habitualment molt escassa, sabem que existeixen casos de mobbing, amb situacions de silencis còmplices que afecten a algunes de les nostres companyes i companys.
 • Reclamem que les polítiques sobre riscos psicosocials se situïn en les actuacions de prevenció, amb intervencions proactives, i no pas en accions sempre reactives, com a conseqüència d’un requeriment en realitats on ja ens trobem condicions molt deteriorades.
 • Les mesures que reclamem, davant de persones que exerceixen els abusos des de posicions de poder, comportarien una intervenció directa en front dels assetjadors, i no pas la mediació que posa al mateix nivell a víctimes i assetjadors.